VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 13/04/2018
 Hà Nội, Hòa Bình
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Hòa Bình
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hòa Bình
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm