VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/01/2018
 Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Hòa Bình
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hòa Bình
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2017
 Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 31/05/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 03/04/2016
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ
 Thương lượng
 15/03/2014
 Hòa Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm