VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum
 Thương lượng
 30/03/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Đà Nẵng, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum
 Thương lượng
 30/03/2017
 Gia Lai
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 24/02/2017
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm