VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng
 10 triệu - 20 triệu
 20/05/2018
 Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai
 Cạnh tranh
 17/06/2018
 Gia Lai, Kon Tum
 Cạnh tranh
 13/04/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Gia Lai
 12 triệu - 15 triệu
 26/02/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm