VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 28/12/2017
 Bình Định, Bình Thuận, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên
 10 triệu - 12 triệu
 15/11/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc
 7 triệu - 10 triệu
 17/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đắc Lắc
 Thương lượng
 30/06/2017
 Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm