VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Cần Thơ, Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 06/03/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định
 7 triệu - 10 triệu
 05/02/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Định, Cần Thơ, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 Thương lượng
 06/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 24/01/2018
 Bình Định, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/12/2017
 Bình Định, Bình Thuận, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm