VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 26/06/2018
 Bến Tre
 5 triệu - 7 triệu
 22/07/2018
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 26/06/2018
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 05/09/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Đà Nẵng, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 29/07/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm