VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Trà Vinh
 Thương lượng
 12/02/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 05/05/2017
 Bến Tre, Cần Thơ, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2016
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2016
 Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm