VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 25/03/2018
 An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang
 Thương lượng
 21/03/2018
 Bến Tre
 3 triệu - 5 triệu
 06/03/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm