VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 10/03/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 27/03/2018
 Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cao Bằng, Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 20/10/2017
 Bạc Liêu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm