VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 8 triệu
 30/03/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 03/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm