VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2016
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Phú Thọ
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2015
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Tây, Hòa Bình, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/06/2015
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng
 Thương lượng
 15/04/2015
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình
 Thương lượng
 10/03/2014
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm