VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 06/03/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm