Việc làm mới

 Thương lượng
 30/12/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 28/01/2019
 Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm