Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 8 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 12 triệu
 15/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Đồng Nai, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2018
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang
 12 triệu - 15 triệu
 29/03/2018
 Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 8 triệu
 30/01/2018
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm