VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 25 triệu - 30 triệu
 28/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm