VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/01/2018
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 17/02/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 18/12/2017
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 28/10/2017
 An Giang, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 15/11/2017
 Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/07/2017
 Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm