VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Yên, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Nam, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 27/10/2017
 Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 10 triệu - 13 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 15 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 13 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm