Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu
 29/10/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh
 4 triệu - 6 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 29/11/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/10/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/10/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2018
 Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Bắc Giang, Hà Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 19/11/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm