VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang
 4 triệu - 6 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 4 triệu - 6 triệu
 30/05/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 29/06/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm