VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An
 12 triệu - 15 triệu
 01/03/2018
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 23/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 14/02/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/01/2018
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 29/03/2018
 Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/01/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/01/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Thái Nguyên
 9 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 23/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 22/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm