VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình
 10 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bắc Cạn, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Tây, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 06/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình
 6 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Thái Bình
 Thương lượng
 31/05/2018
 Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Thái Bình
 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm