VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 11/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Sơn La
 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm