Tuyển dụng nhanh ngành Lao động phổ thông tại Sơn La

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm