VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 20/05/2018
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/04/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2018
 Bạc Liêu, Bắc Cạn, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/10/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm