VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 02/03/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/10/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/07/2017
 Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/07/2017
 Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm