VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Yên, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 06/01/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 09/12/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 1 triệu - 3 triệu
 22/12/2017
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên
 Thương lượng
 25/08/2017
 Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Phú Yên
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Long An, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2017
 Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình
 Thương lượng
 30/09/2016
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 Thương lượng
 15/02/2017
 Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm