VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Thọ
 5 triệu - 8 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 24/05/2018
 Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Nghệ An, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 10/02/2018
 Phú Thọ
 Thương lượng
 10/02/2018
 Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 26/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hòa Bình, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/09/2017
 Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm