VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 04/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 25/05/2018
 Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Nghệ An, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 25/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Nam Định, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 11/05/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 22/07/2018
 Phú Thọ
 5 triệu - 8 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/04/2018
 Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm