VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 06/11/2017
 Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 05/11/2017
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 09/09/2017
 Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ
 4 triệu - 6 triệu
 30/08/2017
 Ninh Bình, Thanh Hóa
 4 triệu - 6 triệu
 30/08/2017
 Ninh Bình, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm