VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 11/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Tây, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/06/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 29/06/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 03/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm