VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/07/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Long An
 Thương lượng
 30/06/2018
 Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Long An
 Thương lượng
 01/07/2018
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 29/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Long An, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm