VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 05/09/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 17/09/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 28/07/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 23/07/2018
 Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm