VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lai Châu, Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Lai Châu, Lạng Sơn
 8 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hà Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Lạng Sơn
 Thương lượng
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 28/07/2017
 Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Lạng Sơn
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm