VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 22/07/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2018
 Hà Nội, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 17/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 Thương lượng
 04/07/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm