VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lai Châu, Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Lai Châu, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Lai Châu, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu
 27/10/2017
 Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nam, Hà Tây, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2017
 Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La
 Thương lượng
 25/08/2017
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 13 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 15 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 13 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm