VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 17/02/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 02/02/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang
 Thương lượng
 02/03/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 18/12/2017
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 18/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Kiên Giang
 Thương lượng
 30/11/2017
 Kiên Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm