VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2018
 Hậu Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/10/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 15/10/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 12/09/2017
 Bình Dương, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2017
 An Giang, Bình Dương, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm