VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 14/07/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 19/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 6 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 6 triệu
 30/08/2018
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 17/09/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng
 7 triệu - 8 triệu
 30/08/2018
 Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm