Tuyển dụng nhanh ngành Lao động phổ thông tại Hải Phòng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 13/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 27/09/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 08/10/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 24/10/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 29/10/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hải Phòng, Nam Định, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bắc Giang, Hà Giang, Hải Phòng, Thái Nguyên
 Thương lượng
 10/11/2018
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm