VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 23/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 24/03/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 25/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình
 15 triệu - 30 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm