VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 23/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 23/03/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 25/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hải Dương
 Cạnh tranh
 05/02/2018
 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm