VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 4 triệu - 6 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên
 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 24/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hải Dương
 6 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Dương
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm