VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Hà Tĩnh
 25 triệu - 30 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 24/01/2018
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 24/01/2018
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2017
 Bình Định, Bình Phước, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm