VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 07/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Giang, Hà Nam, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 24/02/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 24/02/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Nghệ An, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm