VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 21/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 13/07/2018
 Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 24/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình
 10 triệu - 12 triệu
 24/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm