VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Hòa Bình, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 18/04/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 29/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hòa Bình
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Hòa Bình, Khác
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Hòa Bình, Khác
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Hòa Bình, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hòa Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm