VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre
 12 triệu - 15 triệu
 22/04/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 17/02/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 02/02/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 26/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/11/2017
 Đồng Tháp
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp
 10 triệu - 12 triệu
 03/10/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Đồng Tháp, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 12/09/2017
 Bình Dương, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm