VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 23/03/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 23/02/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 01/03/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hà Tây
 7 triệu - 10 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Yên, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Cao Bằng, Hòa Bình, Nam Định, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên
 Thương lượng
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm