VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 22/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 28/05/2018
 Hồ Chí Minh, Cà Mau
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cà Mau, Đà Nẵng, Tiền Giang
 15 triệu - 25 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cà Mau, Đà Nẵng, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 Thương lượng
 30/04/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre
 Thương lượng
 13/03/2018
 Cà Mau
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm