VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 27/03/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 Thương lượng
 02/03/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Long An
 Thương lượng
 30/12/2017
 Cà Mau
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 23/11/2017
 Cà Mau
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm