VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau
 10 triệu - 12 triệu
 21/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp
 10 triệu - 12 triệu
 27/05/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp
 12 triệu - 15 triệu
 22/04/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 02/02/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Bến Tre
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2017
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm