Tuyển dụng nhanh ngành Lao động phổ thông tại Bắc Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 05/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 06/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Hải Phòng, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 01/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 29/08/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng
 3 triệu - 5 triệu
 24/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Thái Nguyên
 25 triệu - 30 triệu
 13/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 17/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 17/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 17/09/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 19/11/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 29/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Nghệ An, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm