Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 05/02/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 27/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hải Phòng, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 12/01/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm