Tuyển dụng nhanh ngành Lao động phổ thông tại Bắc Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 25/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên
 25 triệu - 30 triệu
 09/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 8 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 19/08/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm