Việc làm mới

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 08/11/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Tây, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 26/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 06/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 22/11/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/10/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 31/10/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Bắc Giang, Hà Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 18/12/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 04/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 04/12/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 03/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm