VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 04/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 26/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 27/05/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Bình
 10 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bắc Cạn, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 11/05/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 22/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Lai Châu, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 04/04/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2018
 Bạc Liêu, Bắc Cạn, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm