VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 19/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 1 triệu - 3 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 16/09/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 01/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 16/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 01/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu
 21/08/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Tây Ninh, Kiên Giang, Bình Phước
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 02/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 22/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm