VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắc Nông
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Tây Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 29/04/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 15/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 16/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm