VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 04/06/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Long An, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm