VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/10/2017
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 20/07/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 20/07/2017
 Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2017
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm