VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 05/06/2018
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 12/05/2018
 Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 12/05/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 12/04/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/04/2018
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/10/2017
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 20/07/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm