Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất tại Thái Nguyên

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 06/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên
 Thương lượng
 08/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 9 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 04/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 15/05/2017
 Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Thái Nguyên
 Thương lượng
 15/07/2017
 Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 18/03/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm