Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất tại Quảng Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 8 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 27/05/2018
 Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm