VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tây, Phú Thọ
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ
 Thương lượng
 25/06/2017
 Phú Thọ
 6 triệu - 8 triệu
 31/03/2016
 Phú Thọ
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Khác
 30 triệu - 100 triệu
 31/12/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 02/04/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Phòng, Phú Thọ
 Thương lượng
 30/06/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang
 3 triệu - 10 triệu
 30/04/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm