VIỆC LÀM MỚI

 6 triệu - 8 triệu
 20/11/2017
 Ninh Thuận
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ
 Thương lượng
 28/02/2017
 Ninh Thuận
 3 triệu - 5 triệu
 05/05/2016
 Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 05/05/2016
 Ninh Thuận
 Thương lượng
 31/05/2013
 Ninh Thuận
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2013
 Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Khác
 Thương lượng
 31/12/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm