VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/04/2018
 Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 19/01/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 01/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình
 Thương lượng
 29/12/2016
 Ninh Bình
 Thương lượng
 12/06/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm