VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 19/01/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 01/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình
 Thương lượng
 29/12/2016
 Ninh Bình
 30 triệu - 100 triệu
 31/03/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/09/2013
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
 Thương lượng
 12/06/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Khác
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2016
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm