VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2018
 Long An
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 16/06/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 12/06/2018
 Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Long An
 Thương lượng
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 Thương lượng
 31/01/2018
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Long An
 Thương lượng
 14/10/2017
 Long An
 Thương lượng
 01/12/2017
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 01/10/2017
 Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm