VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Lào Cai
 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 17/05/2018
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 27/04/2018
 Lào Cai
 Thương lượng
 30/09/2017
 Lào Cai
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, Nam Định
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, Nam Định
 Thương lượng
 31/07/2017
 Lào Cai
 Thương lượng
 30/06/2017
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2017
 Lào Cai
 Thương lượng
 15/04/2017
 Hà Nội, Lào Cai, Nam Định

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm