VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 26/04/2017
 Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2016
 Hà Nội, Hà Tĩnh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An
 Thương lượng
 30/06/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định, Hà Tĩnh, Long An
 Thương lượng
 01/09/2013
 Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
 Thương lượng
 01/09/2013
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 Thương lượng
 01/08/2013
 Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh
 Cạnh tranh
 30/04/2013
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 01/07/2013
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm