VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tây, Phú Thọ
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
 Thương lượng
 25/04/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hà Nội, Hà Tây
 10 triệu - 12 triệu
 05/06/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 29/06/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương
 Thương lượng
 31/07/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2014
 Hà Nội, Hà Tây
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Phòng, Phú Thọ
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tây, Hải Phòng, Khác
 Thương lượng
 30/05/2015
 Hà Nội, Hà Tây
 7 triệu - 10 triệu
 27/11/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 10 triệu
 10/05/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Lạng Sơn
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm