VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/05/2018
 Bình Thuận
 10 triệu - 15 triệu
 20/04/2018
 Bình Thuận
 5 triệu - 8 triệu
 20/04/2018
 Bình Thuận
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Bình Thuận, Khánh Hòa
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Bình Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 11/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Long An
 Thương lượng
 31/07/2013
 Bình Thuận
 Thương lượng
 31/10/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Thuận, Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2015
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2014
 Bình Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm